Pagamentos PayPal

Para pagamentos através de PayPal, por favor indique o valor a pagar e efectue o pagamento.